Про компанію

Компанія МОЙCAR розвиває мережу сучасних мийок самообслуговування та тунельних мийок.

Наша компанія створює автомийні комплекси, покликані задовольнити сучасні потреби у високій якості, швидкому обслуговуванні та сучасних автомийних технологіях.

У 2015 році було запущено перші тунельні мийки та мийки самообслуговування.  Також найближчим часом очікується запуск наших об’єктів у інших містах України.

Контакти